Eenden kopen

Elk jaar broeden wij als hobby een aantal eieren uit, waarna we de jonge dieren na een achttal weken te koop aanbieden. Je kan ook vaak aanbiedingen vinden bij de zoekertjes op websites zoals Kapaza, Kleinveemarkt of Velt. Onze eerste Indische loopeenden hebben we gekocht op de zondagsmarkt van Heist-op-den-Berg.

Jonge eenden zijn ten vroegste in mei verkrijgbaar. Momenteel is er een wachtlijst van geïnteresseerde kopers. Bij interesse kan u ons vrijblijvend contacteren. Van zodra we opnieuw jonge eenden verkopen, verwittigen we u, in chronologische volgorde.

Update 4/12/2018

Wegens het vaststellen van de ziekte van Newcastle bij het pluimvee van een aantal hobbyhouders, was de verkoop van pluimvee door hobbyhouders sinds begin juli 2018 verboden. Sinds begin december is dit verbod opgeheven. Er zijn momenteel nog een aantal koppels loopeenden beschikbaar..