Eenden kopen

Elk jaar broeden wij als hobby een aantal eieren uit, waarna we de jonge dieren na een achttal weken te koop aanbieden. Je kan ook vaak aanbiedingen vinden bij de zoekertjes op websites zoals Kapaza, Kleinveemarkt of Velt. Onze eerste Indische loopeenden hebben we gekocht op de zondagsmarkt van Heist-op-den-Berg.

Jonge eenden zijn ten vroegste in mei verkrijgbaar. Momenteel is er een wachtlijst van geïnteresseerde kopers. Bij interesse kan u ons vrijblijvend contacteren. Van zodra we opnieuw jonge eenden verkopen, verwittigen we u, in chronologische volgorde.

Update 31/07/2018

De ziekte van Newcastle werd bij het pluimvee van een aantal hobbykwekers vastgesteld. Naar aanleiding hiervan heeft het Federaal Voedselagentschap een verbod ingesteld op het verhandelen en tentoonstellen van pluimvee vanaf 1 juli. Op 24 juli werd dit verbod voor hobbykwekers voor onbepaalde tijd verlengd. Er kunnen op dit moment bijgevolg geen loopeenden aangekocht worden. We houden wel een lijst van geïnteresseerden bij, en zullen zodra het verbod afloopt, de geïnteresseerden opnieuw contacteren.